Ułatwienia dostępu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim

Informujemy, że nasza biblioteka otrzymała z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020 dofinansowanie na “Modernizację Miejskiej Biblioteki w Tomaszowie Lubelskim II Etap”. Kwota dotacji wynosi 1150 000,00 zł.

O planowanych pracach remontowych w bibliotece.

Rozpoczęcie prac budowlanych

Remont w bibliotece