Ułatwienia dostępu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim

Anna Platto (1944-1995) – absolwentka filologii polskiej UMCS, kustosz biblioteczny, bibliotekarz – metodyk Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (1967-1983), wykładowca Studium Bibliotekarskiego w Lublinie (1975-1993). W Bibliotece im. H. Łopacińskiego zajmowała się bibliotekami dziecięcymi na terenie województwa lubelskiego. Duże zasługi wniosła w doskonalenie zawodowe bibliotekarzy. Wypracowała model nowoczesnej biblioteki dziecięcej integrujący znajomość książki z formami jej upowszechniania. Dla uczczenia Jej zasług i pamięci została ufundowana Nagroda Jej imienia wręczana zawsze w rocznicę urodzin. Nagroda przyznawana jest pracownikom bibliotek publicznych Lubelszczyzny za pracę z dziećmi i młodzieżą oraz promocję czytelnictwa wśród młodzieży.

2010 – Elżbieta Przybylska (Dziuba)
Oddział dla Dzieci i Młodzieży MBP w Tomaszowie Lubelskim.

2006 – Grażyna Jarosz
Filia biblioteczna w Majdanie Sopockim – gmina Susiec.

2002 – Bożena Chlebicka
MBP w Tomaszowie Lubelskim.